logo przedsiebiorcy

Społeczna Akademia Nauk podczas Europejskiego Forum Gospodarczego

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - członek federacji Przedsiębiorcy.pl, zaprasza na X Europejskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w Łodzi w dniach 16-17 października 2017 roku.

 

Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi. W ramach Forum, SAN zaprasza na panel: "Kreatywna destrukcja systemu edukacji lub katastrofa na rynku pracy… czy biznes w Polsce ma przyszłość?" Brak realnej współpracy między szkołami i uczelniami a otoczeniem społeczno-gospodarczym jest coraz większym problemem w Polsce, pomimo podejmowanych w ostatnich latach aktywności z obydwu stron. Pracodawcy od dłuższego czasu narzekają na brak wykształconej kadry i ciągły niedobór pracowników, a mimo to rynek pracy w Polsce jest uważany za rynek pracownika. Jednocześnie, zarówno szkoły i uczelnie, jak i biznes, nie do końca radzą sobie z zainicjowaniem i podtrzymaniem wzajemnych relacji. Jeżeli edukacja i biznes nie będą nadążały za zmianami społecznymi i gospodarczymi, może to doprowadzić do załamania sytuacji na rynku pracy, czego pierwsze symptomy obserwujemy już dzisiaj.

W ramach panelu spróbujemy określić kondycję szkolnictwa wyższego w Polsce oraz potrzeby i realne możliwości współpracy z biznesem, a także odpowiedzieć na wciąż aktualne pytania o możliwości synergii między nowoczesną edukacją a coraz bardziej wymagającą gospodarką. Czy w takiej sytuacji kreatywna destrukcja systemu edukacji może być jedyną szansą dla polskiego biznesu, a jeśli tak, to na czym powinna ona polegać?

Panel dyskusyjny odbędzie się podczas pierwszego dnia Europejskiego Forum Gospodarczego - 16.10.2017 roku w godzinach 18.00-19.30 (sala VELOUR).

Moderator panelu: dr Grzegorz Mnich

Prelegenci: Piotr Jankowski - Dyrektor Zarządzający Globalnym Centrum Usług Fujitsu w Łodzi

Prof. UW dr hab. Jacek Męcina - Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

dr Łukasz Prysiński - Wykładowca Clark University, Prodziekan, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Profesor nauk ekonomicznych, Społeczna Akademia Nauk


Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na wydarzenie:

http://forum.lodzkie.pl/rejestracja

 

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces