logo przedsiebiorcy

Wiadomości dla przedsiębiorców

W Sejmie trwają prace nad zmianami ustaw dotyczących m.in. upublicznienia wysokości odprowadzanego podatku CIT przez największe firmy, uszczelnieniem systemu poboru podatku VAT (zwłaszcza Split payment oraz zmian dot. rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej) czy obłożeniem akcyzą płynu do papierów elektronicznych.

 

CIT
Projektowana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT przewiduje, że podstawowe dane podatkowe największych firm – podatników CIT będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczyć to będzie podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Zgodnie z uzasadnieniem, takich firm jest około 2.000. Projektowana nowelizacja obejmie także podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) – rząd szacuje, że jest ich około 60. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Finansów w celu rozpatrzenia.

VAT i split payment
Do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Projekt zakłada, by w przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami (B2B) płatność za nabyty towar lub usługę była dokonywana na dwa rachunki: na jeden trafiałaby należność netto, a na rachunek VAT – kwota należnego podatku. Wdrożenie tego rozwiązania ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku oraz zapobiegać unikaniu jego płacenia. Mechanizm zawarty w projekcie ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym, w tym wyprowadzaniu pieniędzy za granicę. Mechanizm podzielonej płatności ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe zasady dotyczące rachunku VAT oraz technicznego sposobu dokonywania podzielonej płatności będą określone w ustawie Prawo bankowe.

Nowe kasy rejestrujące
Projektowane zmiany do ustawy o VAT ma wprowadzić m.in. ustawa - Prawo o miarach. Projekt ten wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa KAS, zwanego Centralnym Repozytorium Kas.
Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi automatyczny i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot VAT, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Informacje z kas będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz NIP nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda go w trakcie dokonywania transakcji.
Ważne jest, że zgodnie z omawianym projektem, ustawodawca dopuszcza stosowanie dotychczas używanych przez podatników kas rejestrujących, tj.: kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Przy czym kasy te mają być stopniowo wycofywane z rynku.
Przepisy nie przewidują, co do zasady, obowiązku wymiany starych kas nowe, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż. Obowiązek stosowania nowych kas będzie bowiem dotyczył podatników świadczących usługi:
• motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - od 1 stycznia 2019 r.,
• gastronomiczne i budowlane - od 1 lipca 2019 r.,
• fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz fitness - od 1 stycznia 2020 r.

Proponowana ulga na zakup kasy wynosiła 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1.000 zł i będzie miała zastosowanie w przypadku nabycia kas on-line. Zgodnie z nową regulacją podatnicy będą zobowiązani do zwrotu tej ulgi w przypadku, gdy w okresie 4 lat (a nie jak dotychczas 3 lat) od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego zakończą prowadzenie działalności gospodarczej lub nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Zwrot ulgi nastąpi także w przypadku naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem.
Istotne jest, iż w celu wyeliminowania procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów, postanowiono ograniczyć prawo do wystawiania faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej w kasie na rzecz nabywcy będącego podatnikiem, wyłącznie jeśli paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał NIP nabywcy.
Zmiany te mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Akcyza
Projektowane zmiany ustawy o podatku akcyzowym przewidują obłożenie tym podatkiem płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych. Oznacza to, że produkty te będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne pochodzenie oraz lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem się i sprzedażą. Akcyzą zostanie objęty płyn do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są zamiennikiem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Opracowanie:

Bożena Fabian

Biuro Rachunkowe PROFIT

kom. 602 668 245

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ebiuroprofit.pl

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces