logo przedsiebiorcy

100 MLN ZŁ NA ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEJ AKTYWNOŚCI FIRM – PARP OGŁOSIŁA KONKURS „INTERNACJONALIZACJA MŚP”

27 lutego br. rozpoczyna się pierwsza runda naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

 

 

Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

 

Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),
w tym w obu przypadkach:

 

- maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

- maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku
z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

I runda konkursu: 27 lutego – 29 marca 2018 r.
II runda konkursu: 30 lipca – 4 września 2018 r.

Dokumentacja do działania Internacjonalizacja MŚP - konkurs 4 (1/2018 r.)

 

źródło : www.powp.parp.gov.pl

29.01.2018

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces