logo przedsiebiorcy

Zamówienia publiczne w Niemczech i Austrii. Jak wykonawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia

Międzynarodowa konferencja „Zamówienia publiczne w Niemczech i Austrii. Jak wykonawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia” organizowana jest przez miesięcznik „Przetargi Publiczne” oraz SDZLEGAL SCHINDHELM Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. 25.02.2018 r. w Warszawie odbędzie się 3. edycja przedsięwzięcia, którego celem jest prezentacja rynku zamówień publicznych w Niemczech i Austrii pod kątem szans dla polskich przedsiębiorców.Konferencja adresowana jest przede wszystkim do pracowników i właścicieli firm, które chciałyby realizować zamówienia publiczne na terenie  Niemiec i Austrii, ale również przedstawicieli przedsiębiorstw, mających już doświadczenie na zagranicznym rynku zamówień publicznych.


Wśród prelegentów eksperci z Polski, Niemiec i Austrii m.in.:

-Heinz-Peter Dicks - Sędzia Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie, Przewodniczący Senatu ds. zamówień publicznych, 2 Senatu prawa kartelowego  oraz 27. Senatu cywilnego ww. Sądu
-Dr Heinrich Hahn - adwokat w niemieckiej kancelarii prawnej; doradza wykonawcom w zakresie prawa zamówień publicznych
-Edwin Scharf - adwokat w austriackiej kancelarii prawnej; specjalizuje się w prowadzeniu postępowań na gruncie prawa budowlanego

 

 

W programie konferencji m.in.:
-komunikacja zamawiającego z wykonawcami - elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych
-cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert
-formy prawne podejmowania działalności gospodarczej a udział w przetargach
-różnice między procedurami zamówień publicznych w Austrii i Niemczech a polskimi regulacjami

 

 

Szczegółowy harmonogram konferencji wraz z listą prelegentów dostępny jest na stronie: http://www.zagraniczne.przetargipubliczne.pl

 

źródło : www.paih.gov.pl

31.01.2018

 

 

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces