logo przedsiebiorcy

logo duze

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

 

Sprawdź, co wspólnie możemy osiągnąć.

DOŁĄCZ DO NAS

NAWET 340 TYS. ZŁ NA ZAKUP USŁUG

22 marca br. rozpocznie się pierwsza runda tegorocznego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (I etap usługowy) w ramach programu Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty (nawet 340 tys. zł) na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

 

Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 60 tys. zł., maksymalna 400 tys. zł. Najwyższa możliwa wartość dofinansowania to 85 % tych kosztów.

 

Wnioski można będzie składać wyłącznie w generatorze wniosków, w 4 rundach do 22 listopada 2018 r.

 

Aplikowanie ułatwią zmiany w systemie oceny wniosków, m.in.: uproszczenie i zmniejszenie liczby kryteriów formalnych i możliwość poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

 

Dokumentacja dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 POIR

 

 

Żródło:www.parp.gov.pl
Data:20.02.2018

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces