logo przedsiebiorcy

logo duze

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

 

Sprawdź, co wspólnie możemy osiągnąć.

DOŁĄCZ DO NAS

Rada Programowa

Rada Programowa Przedsiębiorcy.pl


Rada Programowa Przedsiębiorcy.pl

 

Rada Programowa Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość

Rada Programowa Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość

 

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ

a-stepinski
Andrzej Stępniewski
Przewodniczący Rady Programowej
Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

kulesza
Zdzisław Kulesza
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego
Wiceprezes Zarządu
kostewicz
prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Skarbnik
blaszczynski
Witold Błaszczyński
PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty
Kierownik ds. prawnych i administracyjnych
buczynski
Witold Buczyński
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Członek Zarządu
bobrowski
Jacek Bobrowski
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
Członek Zarządu
byszewski
Grzegorz Byszewski
Pracodawcy RP
Ekspert ds. społeczno-gospodarczych
cichocki
Marek Cichocki
Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej
Prezes Zarządu
gutkowska
prof. dr hab. Bożenna Gutkowska
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTFarm
kajszczak
Witold Kajszczak
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Koordynator Projektów w Departamencie Promocji Gospodarczej
kolobukowski
Mirosław Kłobukowski
Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
Członek Zarządu
kwiatkowski
Robert Kwiatkowski
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Doradca Prezesa
nowakowski
Marek Nowakowski
Polsko-Turecka Izba Gospodarcza
Prezes Zarządu
nowosielski
Kamil Nowosielski
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Kierownik Wydziału Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy
widelska
Barbara Reduch-Widelska
Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD
Prezes Zarządu
skladowski
Robert Składowski
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
Prezes Zarządu
staskiewicz
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz
Izba Projektowania Budowlanego
Członek Prezydium Rady
werbeniec
Olga Werbeniec
Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów
Prezes Zarządu

 

Rada Programowa Programu Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2015

Rada Programowa Programu Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2015

 

Przewodniczący Rady Programowej

kotowski
Kazimierz Kotowski

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

V-ce Przewodnicząca Rady Programowej

werbeniec
Olga Werbeniec
Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów Prezes Cechu

V-ce Przewodniczący Rady Programowej

sulek
Jacek Sułek
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

Sekretarz Rady Programowej

wsiak krysiukiewicz
Anna Wasiak-Krysiukiewicz
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
Dyrektor Biura

Członkowie Rady Programowej

bobrowski
Jacek Bobrowski
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
Członek Zarządu
buczynski
Witold Buczyński
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Członek Zarządu
kwiatkowski
Robert Kwiatkowski
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Doradca Prezesa
nowakowska
Joanna Nowakowska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego
olszak
Wojciech Olszak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Kierownik Oddziału Administracji i Budżetu Departamentu Gospodarki
osinski
Bogumił Osiński
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Radca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
pacierpnik
Robert Pacierpnik
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
Dyrektor Handlowy
skladowski
Robert Składowski
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
Prezes Zarządu
smulkowska
Marta Smulkowska
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Koordynator ds. promocji i informacji gospodarczej
sztorc
Elżbieta Sztorc
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kierownik w Departamencie Rozwoju Gospodarczego
ukleja
Jolanta Ukleja
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces