logo przedsiebiorcy

CleanBacter Sp. z o.o.

CleanBacter Sp. z o.o. jest jedynym w Europie producentem biotechnologicznych środków czystości i utylizacji z zawartością efektywnych mikroorganizmów, bez domieszek sztucznych substancji. Przez ostatnie lata innowacyjną technologię amerykańskiego partnera firma CleanBacter zaadaptowała i rozwinęła na rynek Europy. Obecnie produkuje kilkadziesiąt preparatów o precyzyjnym przeznaczeniu w poszczególnych branżach.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces