logo przedsiebiorcy

Ekspert Energetyczny Sp. z o.o.

Ekspert Energetyczny Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej i paliwa gazowego, prowadzi audyty energetyczne oraz świadczy usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów. W ramach członkostwa w federacji realizowany jest projekt ENERGIA DLA MŚP czyli bezpłatne wsparcie mikro, małych i średnich firm poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie energetyki.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces