logo przedsiebiorcy

Fundacja Akcelerator Innowacji

Misją Fundacji Akcelerator Innowacji jest rozwój innowacyjności w Polsce poprzez inspirowanie, inicjowanie, wspieranie przedsięwzięć, komercjalizację innowacyjnych pomysłów we wszystkich sferach życia.
Misja ta zawiera się w następujących celach:
• Inicjowanie i promowanie działań proinnowacyjnych w różnych dziedzinach, jako czynnika stymulującego
wszechstronny rozwój gospodarki.
• Promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju.
• Wsparcie dla sektora MSP w zakresie wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
• Sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces