logo przedsiebiorcy

Gmina Gielniów

Gmina Gielniów to gmina wiejska, położona w województwie mazowieckim w powiecie przysuskim. Zajmuje obszar ok. 79,17 km², w tym:
• użytki rolne: 53%
• użytki leśne: 41%
Gmina Gielniów zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców, tworzy warunki dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa obywateli w życiu gminy.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces