logo przedsiebiorcy

Gmina Lesznowola

Gmina Lesznowola w ciągu 20 lat przeszła transformację z gminy typowo rolniczej w gminę o charakterze mieszkaniowo - usługowym. Obecnie na jej terenie prowadzi działalność prawie 5 tys. podmiotów gospodarczych. Są wśród nich mniejsze i większe firmy tworzące ośrodek produkcyjny i usługowy, koncentrujący nowoczesny przemysł z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego.

W gminie przybywa również nowych mieszkańców. Przyciąga ich dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna. Gmina dołożyła wszelkich starań, aby w sposób maksymalny powiększyć uzbrojenie swoich terenów w media (wodociąg 100% i kanalizacja 87%). Gmina stale inwestuje w budowę dróg gminnych oraz współfinansuje (w stopniu znacznym- 50-75%) budowę i modernizację dróg powiatowych, a także wojewódzkich.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces