logo przedsiebiorcy

Powszechny Samorząd Gospodarczy

Gmina Mniszków

Gmina Mniszków położona jest w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. Na terenie gminy znajduje się podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, obejmująca obszar 4,0 ha i zagospodarowana w 100%.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces