logo przedsiebiorcy

INTEGRAL ARKA Sp. z o.o.

Integral Arka Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży edukacyjnej: dwa niepubliczne przedszkola integracyjne niepubliczną poradnię psychologicznopedagogiczną, niepubliczną szkołę podstawową oraz niepubliczną szkołę specjalną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Chełmie.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces