logo przedsiebiorcy

KLASTER „POLSKA NATURA”

Jest organizacją społeczno-gospodarczą działającą na rzecz rozwoju regionu południowego Mazowsza. Jego cele to m.in.


• tworzenie platformy współpracy producentów owoców i warzyw oraz grup producenckich w celu utrzymania i zwiększenia marży na produkcji sadowniczej jabłek, owoców pestkowych i miękkich oraz ich przetworów;
• tworzenie grup sprzedażowych oraz zakupowych;
• utworzenie wspólnej marki owoców i warzyw, z której będą korzystać sadownicy i Grupy Producenckie działające w ramach Klastra;
• nawiązanie współpracy z innymi wiodącymi producentami owoców i warzyw w Polsce i Europie oraz wymiany doświadczeń, jak również działań w celu zwiększania konsumpcji owoców; wzajemne wspierania się w przypadku niekorzystnych warunków wegetacji w niektórych regionach.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces