logo przedsiebiorcy

MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych.
To instytucja samorządowa i największy regionalny fundusz poręczeniowy w Polsce. Celem działania MFPK jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, udzielając poręczeń kredytowych, pożyczkowych, leasingowych i wadialnych.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces