logo przedsiebiorcy

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest dobrowolną, niezależną, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego. Cech działa na rzecz nadania odpowiedniej rangi rzemiosłu artystycznemu poprzez m.in. organizowanie wystaw rzemiosła artystycznego w kraju i zagranicą, promowanie wyrobów i twórczości członków Cechu oraz informowanie o ich ofercie i możliwościach, współpracę z samorządem rzemiosła w dziedzinie ochrony i rozwoju rzemiosła artystycznego, nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych w celu wymiany wystawienniczej i zawodowej. Dzięki kilkuletnim staraniom Cechu udało się przywrócić w 2012 roku nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorowy tytuł „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”. Przywrócenie tego tytułu jest jednym z najważniejszych elementów przyjętej przez Cech strategii promocji polskiej sztuki użytkowej i wspierania jej twórców.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces