logo przedsiebiorcy

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza

Jest niezależną organizacją o charakterze non-profit, której celem jest rozwój stosunków gospodarczych i handlowych miedzy przedsiębiorstwami w Polsce, Portugalii i krajach portugalskojęzycznych. Izba skupia około 200 podmiotów i jest liczącym się partnerem reprezentującym interesy swoich członków. Izba oferuje przedsiębiorcom pomoc w nawiązaniu kontaktów handlowych, wyszukiwanie partnerów, wsparcie prawne, szkolenia, organizację indywidualnych i grupowych misji gospodarczych, analizy rynkowe, wsparcie rekrutacyjne, jak również wiele zniżek i możliwości typu Member2Member. Organizuje średnio dwa wydarzenia w miesiącu – seminaria, konferencje, business mixers i inne, które stanowią dobrą okazję do nawiązania nowych bezpośrednich kontaktów.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces