logo przedsiebiorcy

PRO-VENTURA Archiwum Depozytowe Sp. z o.o.

PRO-VENTURA Archiwum Depozytowe Sp. z o.o. powstała na fundamentach firmy DIGITAL VENTURE Robert Górnik, działającej od roku 2008. Było to konsekwencją rozszerzenia wachlarza usług o przechowywanie dokumentów i akt osobowych. Firma rozwija się dwutorowo świadcząc szeroko pojęte usługi archiwizacyjne, obejmujące: archiwizację, przechowywanie, utylizację dokumentów, cyfryzację, projektowanie i wyposażenie archiwów, szkolenia, doradztwo.
Drugim, bezpośrednio związanym z archiwizacją kierunkiem jest obsługa firm posiadających tabor samochodowy, polegająca na cyfryzacji i archiwizacji danych z wykresówek tachografów analogowych oraz kart i tachografów cyfrowych.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces