logo przedsiebiorcy

Stowarzyszenie Kupców Polskich

Stowarzyszenie Kupców Polskich jest organizacją skupiającą przedsiębiorców działających na terenie Radomia i okolic, prezentującą swoje stanowisko wobec władz samorządowych regionu. Dotychczasowe działania Stowarzyszenia miały wpływ na nowe regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. SKP w Radomiu organizuje cykliczne spotkania i inicjatywy, mające na celu unormowanie zasad działalności kupców w regionie oraz dążące do ożywienia handlu i rozwoju usług lokalnych przedsiębiorstw.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces