logo przedsiebiorcy

Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej

Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej działa na polskim rynku od 1995 roku, od początku ukierunkowując działalność na integrację branży, promocję wyrobów, kreowanie standardów jakości, podnoszenie kwalifikacji kadry w firmach. Zrzesza producentów kostki brukowej, jak również firmy wsparcia technicznego. Celem Stowarzyszenia jest konsolidacja producentów kostki, reprezentowanie środowiska wobec instytucji kreujących prawo gospodarcze, administracji rządowej oraz władz samorządowych.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces