logo przedsiebiorcy

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego działa na rzecz utrzymania i rozwijania dobrych tradycji rzemiosła, handlu i gastronomii Warszawskiego Traktu Królewskiego. Celem stowarzyszenia jest także m.in. inicjowanie i współudział w akcjach społecznych integrujących mieszkańców Warszawskiego Traktu Królewskiego, szczególnie mających oparcie w tradycji historycznej, reprezentowanie Członków Stowarzyszenia wobec władz i organizacji społecznych. Stowarzyszenie kładzie również nacisk na działalność kulturalną, którą realizuje m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, jarmarków, imprez okolicznościowych, organizację imprez kulturalnych, edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces