logo przedsiebiorcy

Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów taboru kolejowego i sprzętu transportowego. Od początku istnienia Spółki podstawowym zakresem jej działalności była naprawa okresowa, początkowo rewizyjna, a od 2004 roku również naprawa główna, elektrycznych zespołów trakcyjnych. W 2005 roku nastąpiło rozszerzenie zakresu działalności o naprawę rewizyjną wagonów osobowych, przede wszystkim typu 111A. W 2010 roku Spółka rozpoczęła współpracę z “PKP Intercity” S.A. w zakresie napraw wagonów typu 111A, 141A, 112A i YB. Wizją Spółki jest uzyskanie statusu nowoczesnego zakładu wykonującego naprawy i modernizacje taboru szynowego dla sektora przewozów pasażerskich, oferującego kompleksowe usługi, zapewniającego wysoki, stabilny potencjał działalności oraz atrakcyjne warunki współpracy dla pracowników i kooperantów.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces