logo przedsiebiorcy

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług zostało założone we wrześniu 2009 roku przez grupę przedsiębiorców z Warszawy i Mazowsza. Jesteśmy organizacją pracodawców – samorządną i niezależną od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. U podstaw założenia Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług leżą wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz rozległa praktyka w działalności gospodarczej, samorządowej i społecznej naszych Założycieli. Tkwiące w nas przekonanie, że nie ma obecnie na Mazowszu prawdziwie prężnej i reprezentatywnej organizacji, skutecznie walczącej o interesy przedsiębiorców i pracodawców, zwłaszcza małych i średnich firm, skłoniło nas do wzięcia spraw we własne ręce.
Pomnażając własne dobro i podejmując inicjatywy społeczne chcemy się przyczyniać do rozwoju naszego regionu i naszej Ojczyzny.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces