logo przedsiebiorcy

CEREBRIS Centrum Neurologopedii i Neuroterapii Poznawczej

Centrum Cerebris to zespół terapeutów wykwalifikowanych w dziedzinie neurologopedii, neurorehabilitacji, psychologii specjalizujących się w diagnozie i terapii dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Cerebris oferuje również rehabilitację ruchową prowadzoną przez doświadczonych fizjoterapeutów.

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces