Aktualności

PREZES FEDERACJI NA POSIEDZENIU WRDS

W dniu 22 października 2020r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w której uczestniczył Prezes Federacji Robert Składowski. Tematem spotkania było omówienie skutków społecznych, gospodarczych, administracyjnych i finansowych jakie niesie za sobą propozycja podziału Mazowsza. 

W związku z planowanym ewentualnym podziałem Województwa Mazowieckiego na dwa odrębne województwa, na posiedzeniu omówiono przygotowane wcześniej analizy. 

 

Link do przebiegu konferencji