Aktualności

Zebranie Zarządu, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz dyrektorów oddziałów naszej Federacji.

W dniu 8 II 2023 r. w formie online odbyło się zebranie Zarządu, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz dyrektorów oddziałów naszej Federacji.
W trakcie spotkania przyjęto nowych członków, omówiono pracę biura Zarządu Federacji oraz plany na rok 2023.
Poruszono także temat współpracy pomiędzy władzami samorządowymi szczebla wojewódzkiego oraz gmin z przedsiębiorcami.
Omówiono także możliwości rozszerzenia kooperacji z nowym członkiem Federacji – firmą RegiTech Sp. z o.o.