Spotkanie Dyrektora Regionalnego Przedsiębiorcy.pl Warmii i Mazur – Pana Piotra Oleksiaka z Dyrektorem Generalnym Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej – Panem Wojciechem Baczyńskim

Podczas spotkania roboczego omówiono m.in.
– współpracę dotyczącą misji….

Witamy nowego członka Federacji Przedsiębiorcy.pl – Innowacyjne Centrum Badawczo Rozwojowe – Centrum Transferu Technologii (ICBR CTT) – Linea Group sp. z o. o.

Misją ICBR CTT jest efektywne wspieranie procesów implementacji innowacyjnych rozwiązań w biznesie, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, co przekłada się bezpośrednio…