Bezpłatne szkolenie: Wybrane aspekty bezpiecznego przetwarzania danych jako element zarządzania organizacją w dobie cyber zagrożeń

Bezpłatne szkolenie: Wybrane aspekty bezpiecznego przetwarzania danych jako element zarządzania organizacją w dobie cyberzagrożeń
📆Termin: 19/12/2022, w godz. 10.00-15.00

IV Kongres Polskiej Przedsiębiorczości pod hasłem: “Porozmawiajmy o przyszłości. Przedsiębiorcy w obliczu kryzysu gospodarczego”.

W dniu 9 XII 2022 r. w MCC Mazurkas Conference Center & Hotel w Ożarowie Mazowieckim odbył się organizowany przez nas IV Kongres Polskiej Przedsiębiorczości pod hasłem: “Porozmawiajmy o przyszłości. Przedsiębiorcy w obliczu kryzysu gospodarczego”.