logo przedsiebiorcy

Sympozjum pt.”Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza informuje, iż jest organizatorem sympozjum szkoleniowego pod tytułem „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4.


Przewidywany jest udział w szkoleniu przedstawicieli:
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w Warszawie,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Urzędu Pracy,
- Straży Granicznej,
- Straży Celnej,
- Państwowej Inspekcji Pracy,
- PUIG.


Program wydarzenia obejmować będzie problematykę:
- Bezwizowego ruchu osobowego między Ukrainą a Unią Europejską,
- Planowanych zmian w ustawie o pracy sezonowej i krótkoterminowej,
- Dostęp do polskiego rynku pracy i legalizacji cudzoziemców na terytorium RP,
- Zapotrzebowania na pracowników z zagranicy,
- Potencjalnego rozwoju branży budowlanej, turystycznej i usługowej,


Uczestnicy będą mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji, które regulują ustawy pobytu cudzoziemców na terytorium RP.


Rejestracja pod linkiem: http://www.pol-ukr.com/zaproszenie-do-udzialu-w-sympozjum-pt-konsekwencje-ruchu-bezwizowego-dla-polskiej-gospodarki-rynku-pracy-i-turystyki/

Koszt udziału dla członków Przedsiębiorcy.pl wynosi 200 zł netto (tak jak w przypadku członków Polsko-Ukraińskiej Izby) - UWAGA!!! w rubryce "Nazwa przedsiębiorstwa" obok nazwy firmy prosimy dopisać: (Przedsiębiorcy.pl).


Serdecznie zapraszamy!!!Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces