logo przedsiebiorcy

SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH, DOTACJE PARP NA PROJEKTY SZKOLENIOWE LUB DORADCZE DLA MMŚP

12 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w konkursie Sukcesja  w firmach rodzinnych. Dofinansowanie jest przeznaczone na dofinansowanie projektów szkoleniowych lub doradczych skierowanych do przedstawicieli MMŚP.

 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Dodatkowo organizacje: pracodawców, związkowe, samorządu gospodarczego i przedsiębiorcy.

Niezbędne założenia projektów, które będą podlegać dofinansowaniu:

  • diagnoza firmy rodzinnej w obszarach: prawnym, finansowym, organizacyjnym oraz zakres wsparcia psychologicznego,
  • zorganizowanie i prowadzenie działań szkoleniowych lub doradczych wynikających ze wstępnej analizy firmy i jej potrzeb szkoleniowych lub doradczych,
  • wdrożenie zmian w firmie rodzinnej przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji.

Pula środków w konkursie wynosi 20 mln zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu 18 mln zł (co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu).

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Dokumentacja

 

 

Źródło:www.parp.gov.pl

Data:12.02.2018

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces