logo przedsiebiorcy

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Społeczną Akademię Nauk. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji” odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, przy Placu Narutowicza 1A.

 

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad tym, w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych, jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż miejska, służba celna, służba więzienna. Konferencja jest również skierowana do instytucji wychowawczo – resocjalizacyjnych, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkich instytucji, w tym pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.
Celem konferencji jest także wymiana wiedzy i doświadczeń przez nawiązanie dialogu między środowiskiem naukowców i praktyków zajmujących się działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną.

Rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie: https://lodz.san.edu.pl/iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pedagogika-w-sluzbie-instytucjonalnej-profilaktyki-zagrozen-i-patologii-spolecznych-oraz-resocjalizacji

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces