logo przedsiebiorcy

150 mln zł dla MŚP na zagraniczną promocję firmy

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 850 tys. zł na udział w zagranicznych targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach. W ramach dofinansowania będą też mogli sfinansować koszty doradcy, który m.in. zapozna ich ze specyfiką danego rynku zagranicznego.

 

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych.

 

Drugim obszarem wsparcia są wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

 

Ułatwieniem w tej edycji konkursu jest możliwość rozliczenia projektów przy wykorzystaniu kwot ryczałtowych. Pula środków dla MŚP to 150 mln zł.

 

Dokumentacja

*poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Źródło:www.parp.gov.pl

Data: 09.04.2018

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces