logo przedsiebiorcy

Dyplom od PIP dla PRO-VENTURA Archiwum Depozytowe Sp. z o.o.

Dnia 23 listopada 2018 firma PRO-VENTURA Archiwum Depozytowe Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie w ramach programu prewencyjnego:
„Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach”.

 

Konkurs ma na celu nagrodzenie firm, które w najlepszy sposób wywiązują się z obowiązków nakładanych przez prawo pracy, w szczególności tych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

 

 

 

 

Skan 300 dpi

 

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces