logo przedsiebiorcy

Rozmowy w Sejmie na temat gospodarki

Wiceprezes Piotr Podgórski uczestniczył 19 grudnia w spotkaniu w Sejmie zorganizowanym przez posła Jerzego Meysztowicza - Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz posła Pawła Pudłowskiego - Przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. 

 

Przy wspólnym stole spotkały się kluczowe organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club oraz nasza Federacja Przedsiębiorcy.pl.

Rozmowa dotyczyła sytuacji gospodarczej w Polsce, koniecznych zmian podatkowych, zmian na rynku pracy, jak również sposobów przygotowania Polski na trudniejsze czasy dekoniunktury oraz wyzwań związanych z Brexit.

 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie licząc na kontynuowanie rozmów i wdrażanie rozwiązań służących przedsiębiorcom.

 

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces