logo przedsiebiorcy

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami

28 lutego br. odbyło się VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, nad którym patronat objęła federacja Przedsiębiorcy.pl. Celem organizowanego wydarzenia jest prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska.


W sesji otwierającej wydarzenie poruszono zagadnienia związane m.in. z recyklingiem odpadów przemysłowych, odzyskiem surowców z odpadów czy polityką europejską w zakresiei circular economy do 2030 r. Wśród panelistów wystąpił Wiceprezes Piotr Podgórski, który mówił o problemach związanych z brakiem w Polsce tzw. ustawy antyodorowej.

 

SOSEXPO co roku podejmuje tematy najbardziej aktualne dla branży tak, by uczestnicy konferencji mieli możliwość zarówno zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi, pozyskania wiedzy podczas sesji panelowych Konferencji, jak i poznania nowości technologicznych. 

 

W forum co roku bierze udział ponad 300 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierającym odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami.

 

 sosexpo1  sosexpo2   sosexpo4

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces