logo przedsiebiorcy

Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji - seminarium

Polska Agencja Rozwoju Przedsięborczości zaprasza na seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji" które odbędzie się 4 czerwca 2019 r., w Warszawie, w centrum szkoleniowym Sienna Training Center, mieszczącym się przy ul. Siennej 73.

 

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniach odwoławczych. Poszczególne kwestie będą prezentowane w praktycznej formie, wskazującej realne trudności jakie mogą napotkać przedsiębiorcy w toku postępowania, a także sprawdzone sposoby eliminacji pojawiających się ryzyk.

 

Rozpoczęcie seminarium planowane jest na godz. 10:30, rejestracja rozpocznie się o godz. 10:00.

 

Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń PARP zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników.

 

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

 

Program i rejestracja na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=122

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces