logo przedsiebiorcy

Żegnamy Prof. UAM dr hab. Pawła Antkowiaka

Z ogromnym żalem informujemy, że 6 czerwca zmarł tragicznie Prof. UAM dr hab. Paweł Antkowiak - wielki przyjaciel naszej Federacji.


Był współautorem naszego projektu ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym i wielkim jego zwolennikiem.
Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci.
Wyrazy współczucia składamy rodzinie, przyjaciołom oraz całej wspólnocie akademickiej UAM w Poznaniu.
W imieniu Zarządu Federacji - Robert Składowski

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy sukces