Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

17 kwietnia br. w Z-Hotel Business & Spa w Otwocku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo-Celowe Federacji Przedsiębiorcy.pl.

Podczas zebrania przedstawiono obecnym członkom sprawozdanie z działalności Federacji o:
1. Organizowanych i współorganizowanych wydarzeniach, spotkaniach oraz inicjatywach.
2. Sposobie reprezentowania członków Federacji i w jaki sposób chronione są i były ich interesy gospodarcze.
3. Uczestnictwie w licznych wydarzeniach poświęconych rozwojowi polskich marek i interesom gospodarczym polskich przedsiębiorców.
4. Udziale w badaniach naukowych.
5. Aktywności członków.
6. Wspieraniu członków Federacji.
7. Szkoleniach, webinariach i seminariach organizowanych przez Federację oraz jej członków.
8. Obecności w mediach
9. Współpracy z organizacjami i instytucjami będącymi członkami Federacji, jak i podmiotami zewnętrznymi.
10. Działaniach rozwojowych – wśród nich:
– utworzenie Sekcji Bezpieczeństwa,
– otwarciu czterech nowych oddziałów,
– nowych 44 firm członkowskich oraz 2 organizacjach, które dołączyły do naszej organizacji.

Zgodnie ze Statutem udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu, Prezydium Zarządu, Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.

Podjęto uchwały:
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023;
– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Federacji za rok 2023;
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023;
– w sprawie uchwalenia rocznego planu działania na rok 2024;
– w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024.

W części Zgromadzenia dotyczącej wolnych wniosków omawiano plany na przyszłość, zainicjowano również dyskusję nad zmianami organizacyjnymi wewnątrz Federacji.

Po zakończeniu Zgromadzenia Prezes Federacji – Pan Robert Składowski zaprosił wszystkich na uroczystość z okazji 10-lecia organizacji.

Scroll to Top