Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Członkostwo

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Poznaj nasze działania

Jesteśmy organizacją, która swoje cele chce realizować w szczególności poprzez:

  1. organizowanie spotkań pracodawców i przedsiębiorców z przedstawicielami innych organizacji, w tym organizacji związków zawodowych i przedstawicielami rządu;
  2. organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji oraz udzielanie porad informacji dla zrzeszonych Członków Federacji w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych;
  3. przedstawianie różnym środowiskom stanowiska Federacji w zakresie żywotnych interesów zrzeszonych Członków Federacji, a także w sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy oraz warunkami działania pracodawców i przedsiębiorców;
  4. opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie ochrony praw i interesów pracodawców i przedsiębiorców w ramach zadań statutowych Federacji;
  5. występowanie z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami Federacji;
  6. uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w prowadzeniu zbiorowych rokowań, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień w zakresie objętym zadaniami Statutu;
  7. wyznaczanie przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych oraz samorządowych;
  8. rozpowszechnianie wiedzy prawnej oraz ekonomicznej w zakresie zadań statutowych Federacji;
  9. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, wykorzystaniem i poszanowaniem energii, a także efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i surowców.

Dołącz do nas

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących form członkostwa i działalności Federacji Przedsiebiorcy.pl prosimy o  kontakt:

00-670 Warszawa, ul. Wilcza 72/8

10 lat razem

„Dołącz do nas i budujmy wspólnie sukces, który pozwoli nam stać się silniejszymi”

Robert Składowski

Prezes Federacji

Oferty naszych członków

Do naszej Federacji należą przedstawiciele wielu branż na rynku. Są to m.in. kancelarie prawne, polskie firmy produkcyjne, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy z rynku nieruchomości, dealerzy samochodowi, hotele i restauracje, jak również firmy marketingowe oraz IT. Posiadając członkostwo można liczyć na różne oferty specjalne w wymienionych branżach oraz zaproszenia na liczne spotkania szkoleniowe.

Wielka Gala

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl organizuje dwa razy w roku dla naszych członków gale podsumowujące najlepsze wyniki pracy. W projektach organizowanych pod szyldem Przedsiębiorcy.pl są nagradzane podmioty, które świadczą o sile polskiej gospodarki: liderzy i marki, firmy i instytucje innowacyjne i rzetelne.

Nasi członkowie

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl występuje i działa na rzecz swoich członków. W naszych strukturach jest 60 członków, w sumie 800 firm zatrudniających około 200 tyś. pracowników. Organizacja zrzesza firmy, jak również organizacje branżowe i regionalne. Tutaj możesz sprawdzić kto do nas przynależy.

Nasze Programy

Narodowy Program Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki

Samorządowa Marka Roku

Scroll to Top