Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

O nas

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

sp1

Nasza Misja

Kim jesteśmy

 • Organizacją reprezentującą interesy polskich przedsiębiorców
 • Miejscem spotkań biznesowych
 • Wsparcie i mecenat dla firm członkowskich
 • Przestrzenią do budowania relacji nie tylko biznesowych
 • Instytucją budującą pozytywny wizerunek polskiego przedsiębiorcy
 • Narzędziem do promocji sukcesów przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa członkowskiego
 • Punktem wsparcia prawnego i administracyjnego
 1. Budowanie spośród zrzeszonych Członków Federacji, silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich
 2. Kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy i optymalnych warunków działania przedsiębiorców i instytucji oraz budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki;
 3. Reprezentowanie na arenie ogólnokrajowej oraz ogólnoświatowej społecznych, gospodarczych i ekonomicznych interesów zrzeszonych Członków Federacji;
 4. Reprezentowanie oraz ochrona praw i interesów zrzeszonych Członków Federacji wobec instytucji państwowych, samorządowych i społecznych wszystkich szczebli;
 5. Kooperacja z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, izbami w kraju i poza jego granicami;
 6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 7. Podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi i promocji działalności gospodarczej Członków Federacji;
 8. Prowadzenie działań edukacyjnych (rozwojowych) dopasowanych do wymagań nowoczesnej gospodarki i strategii inteligentnej specjalizacji;
 9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, samorządów, instytucji oraz na rzecz ochrony zdrowia, ochrony środowiska, poszanowania energii;
 10. Budowanie innowacyjności i efektywności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia więzi biznes-nauka;
 11. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju e-gospodarki i e-biznesu;
 12. Nawiązywanie oraz wspieranie współpracy w zakresie CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu;
 13. Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce
 14. Do zadań Federacji należy w szczególności zbudowanie silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i propagowanie samorządu gospodarczego w Polsce, poprzez podejmowanie inicjatyw sprzyjających ich rozwojowi i promocji.

Władze Federacji

Robert Składowski

Prezes Federacji

wiatrowski

Lesław Wiatrowski

Wiceprezes Federacji

h-kaminski

Henryk Kamiński

Wiceprezes Federacji

Nasi Eksperci

Rada Naukowa

Łączymy

Inspirujemy

Wspieramy

Pomagamy

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl występuje i działa na rzecz swoich członków. W naszych strukturach jest w sumie ponad 1200 firm zatrudniających około 200 tys. pracowników. Organizacja zrzesza firmy, jak również organizacje branżowe i regionalne

Nasze działania

Powszechny Samorząd Gospodarczy

Samorząd Gospodarczy ma duże znaczenie dla gospodarki i rozwoju demokracji. Wpływa na dynamiczny rozwój kraju i pozwala usunąć patologie na styku polityki, administracji i biznesu.

Forum Organizacji Gospodarczych

Zostań Członkiem Forum Organizacji Gospodarczych i buduj z nami przedsiębiorczość lokalną.

Rekomendowani.pl

Przystąp do grona rekomendowanych i stań się marką roku. Zwiększ przez to swoje kontakty, jakość świadczonych usług oraz buduj zaufanie wśród kontrahentów.

pa2
pa1

Nasze cele

 • działamy na rzecz powołania Powszechnego Samorządu Gospodarczego – PSG
 • budujemy największą organizację polskich przedsiębiorców
 • tworzymy Strategię Rozwoju Polskich Marek, w którą wpisane są działania budujące przewagę i innowacyjność polskich przedsiębiorstw
 • kształtujemy powszechne zasady związane z etycznością pracy
 • wspieramy interesy polskich przedsiębiorców
 • pomagamy w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Kim jesteśmy

Władze Federacji

r-skladowski

Robert Składowski

Prezes Federacji

wiatrowski

Lesław Wiatrowski

Wiceprezes Federacji

h-kaminski

Henryk Kamiński

Wiceprezes Federacji

Nasi Eksperci

Rada Naukowa

Scroll to Top