Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór w ramach Priorytetu I Badania naukowe i innowacje, Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Na co można dostać dofinansowanie?
Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów,
Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności),
Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych), bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
Więcej szczegółów znajduje się pod linkiem:

Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – nabór w woj. lubelskim

 
Scroll to Top