Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Byliśmy uczestnikami Kongresu Ekspansywnych Eksporterów.


Braliśmy udział w 16. Ogólnopolskim Zjeździe Firm Rodzinnych U-RODZINY w Krakowie. Organizatorem – tak, jak w poprzednich latach było Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Tegoroczna edycja została opatrzona hasłem „WYNALAZCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W FIRMACH RODZINNYCH”. Podczas debat zaprezentowano potencjał przedsiębiorców rodzinnych oraz dyskutowano nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi zderzenia firm rodzinnych z trudną biznesową rzeczywistością.

Kluczowymi obszarami tematycznymi Konferencji były: transformacja cyfrowa, zielona oraz przemysłowa, sukcesja zarządzania i wiedzy a także wdrażanie innowacji w firmach rodzinnych, przedsiębiorczość kobiet i eko-środowisko innowacyjności.

Federację Przedsiębiorcy.pl na wydarzeniu reprezentował Bartłomiej Kuberski – Dyrektor Oddziału Śląsk.

Scroll to Top