Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

W dniu 14 listopada br. uczestniczyliśmy VII edycji Konferencji e-learning FUSION w Warszawie. Byliśmy partnerem tego wydarzenia. Organizatorem konferencji było Digital Learning Centre (DLC), inicjatorką Marta Machalska – Prezes Zarządu firmy iPRO Sp. z o.o., która jest członkiem naszej organizacji. Federację Przedsiębiorcy.pl podczas wydarzenia reprezentowali także: Ilona Pietrzak oraz Bartłomiej Kuberski.

Obok tematów wokół cyfrowych narzędzi szkoleniowych, przyjrzano się również nowej roli i kompetencjom Learning&Devolopment. E-learning Fusion stało się w ten sposób platformą networkingowo profesjonalną dla całego rynku usług i rozwiązań szkoleniowych. Krocząc za myślą, że technologia jest jedynie środkiem do realizacji celów, a nie celem samym w sobie – specjaliści L&D spotkali się w jednym miejscu by móc wspólnie poszukiwać najbardziej efektywnych form i metod oferowanych szkoleń i rozwoju w nowej rzeczywistości.

Wybrane tematy poruszone podczas konferencji to:
– Learning Experience Platform
– Artificial Inteligence for Learning
– Immersive Learning (VR)
– Learning Analitics
– Social collaboration Learning
– Upskilling
– Reskilling

Scroll to Top