Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Federacja Przedsiębiorcy.pl partnerem XI Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane


Federacja Przedsiębiorcy.pl partnerem XI Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbędzie się w dniach 11-13 marca 2024 r. w Toruniu oraz na profesjonalnej platformie do konferencji online.

Forum to ogólnopolska i cykliczna konferencja skierowana do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej, przedstawicieli firm startujących w przetargach, kierowników wydziałów inwestycji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zarządców komunalnych, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów. Forum cieszy się coraz większą popularnością – zeszłoroczna edycja zgromadziła blisko 200 uczestników.

W trakcie tegorocznej konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. niedozwolonych klauzul umownych w umowach o roboty budowlane i nowego podejścia do kontroli sposobu realizacji takich umów.
Poruszony zostanie także temat poprawiania omyłek w ofercie wykonawcy i odbioru robót budowlanych w kontekście orzecznictwa sądów powszechnych. Będę przedstawione również zależności między zabezpieczeniem należytego wykonania umowy a zmianą zakresu robót budowlanych i terminu ich wykonania oraz zagadnienie konsekwencji naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla inwestycji współfinansowanych w ramach nowego budżetu UE 2021–2027.

Scroll to Top