Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

W dniu 9 XII 2022 r. w MCC Mazurkas Conference Center & Hotel w Ożarowie Mazowieckim odbył się organizowany przez nas IV Kongres Polskiej Przedsiębiorczości pod hasłem: „Porozmawiajmy o przyszłości. Przedsiębiorcy w obliczu kryzysu gospodarczego”.
Współgospodarzem wydarzenia był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. Kongres został objęty Patronatem Wicemarszałka Sejmu Pana Piotra Zgorzelskiego.
Moderatorem był Pan Tomasz Pietryga – Zastępca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej – partnera medialnego Wydarzenia. Prelegentami byli w kolejności wystąpień:

Lista prelegentów oraz szczegółowa tematyka ich wystąpień znajduje się z załączonej Agendzie.

Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie.

 
Scroll to Top