Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Kolejny nowy członek Federacji Przedsiębiorcy.pl – to ZOOM Investigations Sp. z o.o.

Firma ZOOM Investigations ponad 9 lat zajmuje się usługami polegającymi na zbieraniu informacji w sprawach:
– cywilnych – sprawy rozwodowe, sprawy rodzinne;
– gospodarczych – zbiera informacje o stanie rzeczywistym przyszłych i aktualnych kontrahentów, wyszukuje informacje o powiązaniach osobowo-kapitałowych, pomaga zabezpieczać towary, informacje przed nieuprawnionym dostępem;
– w których toczy się postępowanie karne postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Firma pomaga także w poszukiwaniu osób i mienia. Wyszukuje informacje na zlecenie stosując podstawowe i zaawansowane wywiady osintowe (OSINT) oraz ustalenia osobowe.
ZOOM Investigations posiada licencję i wieloletnie doświadczenie. Każdy z detektywów posiada licencję. Pracownicy firmy swoje doświadczenie i rzemiosło detektywistyczne ugruntowali w trakcie wcześniejszej pracy w Policji i wieloletniej pracy w zawodzie detektywa.

ZOOM Investigations Sp. z o.o.
ul. Grodzka 20/4
70-560 Szczecin
www.detektywzoom.pl

Scroll to Top