Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

 dniu 21 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Było to pierwsze posiedzenie po wyborze na nowego przewodniczącego WRDS. Robert Składowski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców wyraził nadzieję, że prace WRDS pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią i ograniczeniami, jakie za sobą niesie, będą sprawne i owocne.

https://www.mazovia.pl/wrds/aktualnosci/art,34,styczniowe-posiedzenie-prezydium-wrds.html

Scroll to Top