Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

W dn. 15 października 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną uczestnictwo Członków Zarządu miało miejsce w postaci wideokonferencji. Celem spotkania było poruszenie następujących tematów:

1. Obecna sytuacja panująca na rynku przez COVID-19

2. Brak możliwości spotkań z członkami Federacji przez pandemię – ustalenia na temat wideokonferencji z członkami Federacji oraz prowadzenie różnego rodzaju szkoleń mających na celu wymianę wspólnych doświadczeń

3. CIT – podatek dla spółek komandytowych

4. Czym jest Powszechny Samorząd Gospodarczy

5. Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS

6. Utworzenie Forum Organizacji Gospodarczej w poszczególnych województwach.

Rozmowy głównie dotyczyły Powszechnego Samorządu Gospodarczego o czym można poczytać dalej, jak również utworzenia FOG-u, czyli Forum Organizacji Gospodarczej w podziale na województwa. Plan rozpowszechnienia PSG za pomocą mediów oraz osób medialnych, jak również omówienie planu działania Ruchu na rzecz Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

Scroll to Top