Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Na prośbę Rzecznika MŚP Adama Abramowicza oraz Ministerstwa Rozwoju zwracamy się do naszych firm członkowskch o rozważenie możliwości odpłatnej produkcji artykułów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19. Zamówienie rządowe będzie realizowane odpłatnie, a firmy wyłonione w drodze przetargu.

Pod zamieszczonym poniżej linkiem przekazujemy specyfikację Ministerstwa Zdrowia, zawierającą pełną listę (wraz z parametrami i normami) wspomnianych produktów.

Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

Oferty można składać na adres: pomagamy@mr.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://platformazakupowa.pl/pn/mz

Scroll to Top