Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Aktualności

Rozwijamy się dynamicznie. Cieszymy się, iż nowym naszym członkiem został Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami.

 

Federacja Przedsiębiorcy.pl natomiast stała się członkiem wspierającym tej organizacji.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami powstał w 2003 r. w celu reprezentowania i obrony interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem.

Zarząd Związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Celem tego współdziałania jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji wielu istniejących zapisów prawnych utrudniających m.in. prowadzenie działań windykacyjnych w Polsce, a także współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących branży.

Dążeniem władz organizacji jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności zarządzania wierzytelnościami.

Od 2008 roku PZZW jest członkiem FENCA. Uczestnictwo w Federation of European National Collection Associations umożliwia wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami branżowymi działającymi w Europie.

https://pzzw.pl

 

Scroll to Top